Bosch Laseravstandsmåler GLM 40

  • Måleområde 0,15-40m
  • Målenøyaktighet +/- 1,5mm
  • Måletid, typisk <0,5s
  • IP 54
  • Lengdemåling, arealberegning, volumberegning
  • Minnefunksjon gir enkel tilgang til de ti siste målingene