CEMproof PVC fugebånd

PVC er av de eldste og mest brukte kunststoffer i gruppen termoplaster. Termoplaster er kunststoffer som i
normaltilstand er i fast form med de fysiske egenskaper det medfører og kan påvirkes med varmeenergi. Ved tilførsel av varme vil materialet mykne. Ved stigende varmetilførsel går PVC over i smeltet form. Til dette trengs det en termperatur på langt over 100°C. Etter avkjøling vil det smeltete materialet ha endret sitt utseende og form, men materialegenskapene har ikke endret seg og er identiske med de opprinnelige. Denne typiske egenskapen for termoplast byr på fordelaktige muligheter fordi produkter av slikt materiale lar seg lett produsere i homogen og ønsket form.

Type fugeband
Type fugeband

Les mer om vanntetting av betongkonstruksjoner her:

Vanntetting av betong