H20 trebjelker

H20 trebjelker B=8 cm, H=20 cm M max=5,0 kNm., Q max=11 kN.
Vekt: 5,5 kg/lm.