Skjøtejernskassetter med CEMflex vanntetting

Bruksområde vanntette skjøtejernskassetter:

  • CEMflex vanntette skjøtejernskassetter kan brukes i alle horisontale eller vertikale støpeskjøter der det stilles er krav til det.
  • CEMflex vanntette skjøtejernskassetter har en aktiv krystallbyggende funksjon i betongsprekker.
  • CEMflex vanntette skjøtejernskassetter reagerer med alkalisk vann. Denne reaksjonen er sikret i årtier og vil sette i gang så snart det kommer alkalisk vann til.
  • CEMflex vanntette skjøtejernskassetter er belagt med et krystalliserende belegg på begge sider av blekket i skøtejernskassettene.
  • CEMflex vanntette skjøtejernskassetter monteres rett på forskalingen eller på stengeløsningene. CEMflex skøtejernskassetter festes til forskaling ved hjelp av spiker.
  • CEMflex vanntett skøtejernskasseter er ikke sårbare for regn, snø, mekanisk påkjenninger eller temperatursvingninger.

2016-09-07_1512