Tvangsblander SM 324A og SM 324 HS

Blandevolum 300 liter.
Total høyde 127 cm. b/d 120 x 126 cm.
Vekt: 320 kg.
3-faset 400V, ekstra uttak 1x230V. 50 Hz.