Vanntett stagløsning KVS-50

KVS-50 er produkter for tetting av hull etter innspenning av forskaling i prosjekter med krav til vanntetthet. Systemet består av rør i plast eller betong og dyp konus på hver side som fjernes etter avforskaling. Gjennomføringen tettes ved liming av betongkonus i utsparringen på begge sider av veggen.

Arbeidsbeskrivelse:
1) Avstandsrør kappes til veggtykkelse minus 100 mm.
2) Konus monteres i begge ender av avstandsrøret.
3) Forskalingen monteres og spennes inn etter avforskaling.
4) Konuser fjernes.
5) Betongkonus limes med betonglim i utsparing