Salgs- og leiebetingelser

Standard leievilkår for Teknikk AS 

Leievilkårene gjelder ved utleie av systemforskaling, maskiner og annet utstyr fra Teknikk AS.

Standard-leievilkår-2016

Standard salgsvilkår for Teknikk AS 

Salgsbetingelsene gjelder for leveranser fra Teknikk AS dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Standard salgsvilkår 2016