Quick Kantdragervogn

QUICK bauprodukte har over 30 års erfaring i markedet og har spesialisert seg på løsninger til støp av kantdragere på nye bruer, samt produkter for å utføre vedlikehold av bruer. Løpende utvikling av tekniske løsninger og et ønske om færrest mulig komponenter har gitt et oversiktlig produktspekter og forskalingssystemer som har en rekke variasjonsmuligheter uten stort behov for tilpasninger.

TEKNIKK kan i samarbeide med QUICK tilby systemer som forenkler ditt prosjekt:

  • Fleksibelt system som tegnes tilpasset ditt behov og konstruksjon
  • System for renovering og inspeksjon av konstruksjoner, samt nybygg
  • Enkel og rask montering av mobil arbeidsplattform
  • Uavhengig av kran

Kontakt oss for løsning og tegning tilpasset ditt prosjekt.