Megashor – frittspennløsning

Megashor er markedets kraftigste systemforskalingsbjelker med en aksial kapasitet på 1000kN. I tillegg finnes en Megashor Plus utgave som har en aksial kapasitet på 1600kN.

Hovedfordelen med systemet er allsidigheten og Megashor kan benyttes til blant annet støttetårn, forskalingsvogner, avstivning for utgravninger, støtte ved utskiftning av brulager og som fagverksdragere.

Megashor kobles enkelt sammen med RMDKs Superslim Soldiers systemforskalingsbjelker (150kN). Med høy kapasitet reduseres utstyrsbehovet betraktelig; færre komponenter, kortere monteringstid og lavere kostnader.

Megashor kan benyttes både til «Megashor girders», små, korte fagverksdragere for spennvidder opp til ca. 20meter, samt til «Megatrusses» som kan ta over 60 meter spennvidder.

Denne reisen tåler 100 kN og er en aluminiums reis med Titan 225 alu-bjelke som puter, H-20 trebjelker som strå,  og Titan H- rekkverk stolper.

Megashor fordeler:

 • Sikker og enkel montering
 • Mindre bruk av faglært arbeidskraft grunnet man ikke trenger å sveise
 • Mindre monteringstid
 • Effektivisering og kostnadsbesparende

Typiske bruksområder:

 • Brukonstruksjoner
 • Anleggsprosjekter
 • Betongarbeid
 • Bygningsfasade
 • Tunnelforskaling
 • Utgravninger
 • Shoring
 • Takstoler
 • Offshore

Les mer om Megashor her:
Megashor