MevaDec Dekkeforskaling – 3 i 1 system

MevaDec det kostnadsbesparende dekkeforskalingssystemet

MevaDec er utmerket til støping av større betongdekker, og særlig der tilkomst er vanskelig siden systemet er håndbasert og dermed er uavhengig av kran. Systemet muliggjør 3 forskjellige støpemetoder, alt i ett system.

Systemet består av MevaDec-paneler i aluminium med alkushud, hovedbjelker og dekkestøtter. Avstanden mellom dekkestøttene er gitt av utstyret og hovedbjelkene er utformet så MevaDec-panelene enkelt kan skyves inn i posisjon. Dette forenkler monteringsprosessen og minimerer montasjefeil.

Systemet består av MevaDec-paneler i aluminium med alkushud, hovedbjelker og dekkestøtter. Avstanden mellom dekkestøttene er gitt av utstyret og hovedbjelkene er utformet så MevaDec-panelene enkelt kan skyves inn i posisjon. Dette forenkler monteringsprosessen og minimerer monteringsfeil.

Sekundærbjelker og tilpasningsbjelker muliggjør enkel tilpasning rundt f.eks søyler.

Et system – tre støpemetoder:

  • Drop-head-bjelke-metoden:
    I stedet for tradisjonelle gaffeltopper benyttes «drop-heads», som muliggjør hurtigsenk på 19cm. Bruk av drop-heads gjør at MevaDec-panelene kan demonteres før dekkestøttene, vanligvis allerede 3 dager etter støp. Dekkestøttene med drop-head blir stående igjen som etterstempling, og man behøver dermed kun å supplere med nye drop-heads og støtter til neste etasje. Dette reduserer utstyrsmengden med inntil 40 %.
  • Hoved- og sekundærbjelke-metoden:
    Systemet benytter drop-head og hovedbjelker. Sekundærbjelker benyttes mellom hovedbjelkene og en egen forskalingshud benyttes, f.eks. kryssfiner som legges oppå bjelkene. Passer godt til prosjekter hvor forskalingen må tilpasses spesiell geometri.
  • Panel-metoden:
    Systemet benytter kun 2 deler; MevaDec-panelene med alkushud og dekkestøtter med egen gaffeltopp påmontert. Systemet har ikke mulighet for hurtigsenk. En meget god metode for mindre dekker hvor hurtig avforskaling ikke er nødvendig.
MevaDec
MevaDec