R700 – frittspennløsning

FRITTSPENNLØSNINGER – BRUKONSTRUKSJONER

R700 og Midlertidige kjørebruer / gangbruer

R700 fagverksdragere er en effektiv frittspennløsning med paneler som festes sammen med stikkbolter. Systemet kan effektivt spenne mellom ca. 20 og 50 meter, og kan løftes eller skyves på plass. For større stivhet kan man bolte på ekstra avstivningslasker i over og undergurt; eventuelt montere panelene sammen, 2, 3 eller 4 stykker.

Midlertidige kjørebruer og gangbruer

TEKNIKK tilbyr nå mulighet for utleie og salg av midlertidige gang- og kjørebruer. For kjørebruer er det mulig å konstruere en egen utkraget del (1, 1,5 eller 2,0 meter) som fungerer som gangbane adskilt fra kjørebanen. Egne brudekkepaneler med ru overflate kan leveres.
Løsningen tilgodeser spennvidder opp til 70 meter, og med bredder på 3,2, 4,2 og 7,3 meter.

Gangbruene er enten 2 eller 3 meter brede.