A-fløy universitetssykehus Nord-Norge

A-fløy universitetssykehus Nord-Norge

Teknikk har levert over 2 km Tammet dekkesikringsnett til Consto

Consto bygger ny A-Fløy for Universitets sykehuset nord Norge. A-fløya er en del av en større utbygging av sykehuset. Det nye bygget nord for nåværende hovedinngang vil bli på totalt 22.000 kvadratmeter, har en budsjettramme på knapt 1,6 milliarder kroner og vil romme blant annet laboratoriemedisin, operasjonsvirksomhet og anestesi, fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk tilbud, poliklinikker og blodprøvetaking.

Les mer og se bilder av prosjektet her