Andre brustøp E16 Vebekk bru

Andre brustøp E16 Vebekk bru

Støp av brudekke på nordgående løp nye E16 på Vebekk i Sandvika.

30. juni ble andre bru på E16 Rud-Wøyen prosjektet støpt, nordgående Vebekk bru over Bærumsveien. Implenia/Isachsen gjennomførte støpen på 18 timer uten problemer.

Les mer og se bilder av prosjektet her

Filmen er produsert av Scan Survey for Statens vegvesen.