Betongvanntetting for «umulige» prosjekter

Betongvanntetting for «umulige» prosjekter

Når tidevannet jevnlig oversvømmer gulvet underveis i byggeprosessen, stiller det høye krav til vanntettingen. - Det finnes ikke noe alternativ teknologi for dette prosjektet, sier Eirik Brekke fra Teknobygg.

På boligprosjektet Grilstad Marina utenfor Trondheim er miljøet så maritimt at arbeidsdagen kan starte med fjerning av breiflabb fra gulvet i det som skal bli garasjen for Havseilervegen. Teknobygg har løst en rekke oppdrag med vanntettingsteknologien fra Teknikk AS.

10-20 prosent raskere
– I flere av prosjektene våre er vi avhengige av at dekke kan stå i saltvann. CEMflex gir oss stor fleksibilitet ettersom det for eksempel ikke er avgjørende å få opp vegger med en gang. I tillegg er løsningen enkel og anvendelig ettersom vi unngår maskinelt arbeid, forteller Brekke. Han anslår at besparelsen i arbeidstid ligger på 10 til 20 prosent.

Cemflex Veidekke Trheim3 Cemflex Veidekke Trheim5

Ideelt for norske forhold
Tidligere har det norske klimaet og industrielle miljøer vært med på å bryte ned betongen. Men på grunn av egenskapene til vanntettingen er disse ytre faktorene derimot med på å forsterke og tette ytterligere.
– Frost, sjøsprøyt, kjemisk væske, vanntrykk og annet som trenger inn i porer og skjøter har tidligere truet motstandsdyktigheten til betongen. Med denne teknologien bidrar det derimot til at betongen forsterkes, sier Erik Chapman, daglig leder i Teknikk AS.

Gjennomprøvd og dokumentert
Teknikk AS har betong som sitt spesialfelt og har en todelt metodikk som gjør betongflater og støpeskjøter vanntette. Løsningen består av to viktige komponenter:

  • CEMflex er galvaniserte stålelementer som støpes inn i skjøter. Elementene er belagt med et patentert krystalliserende spesialbelegg på begge sider. Hvis belegget kommer i kontakt med alkalisk vann, oppstår en kjemisk reaksjon som hindrer vannlekkasje i hele betongens levetid.
  • Penetron kommer som både påstrykningsmiddel og betongtilsetning. Ved herding dannes krystaller inne i betongen som forsegler porer mot inntrengning av væske. Den kan også smøres på og fungere som reforsegler av sprekker og lekkasjer.

– Erfaringer og tilbakemeldinger fra kundene forteller oss at løsningen har unike kvaliteter. I tillegg sitter vi på grundige rapporter som beviser effekten. Dette er et vekstområde for oss, og vi opplever at stadig flere blir mer og mer opplyst og nysgjerrig på løsningene våre, sier Chapman.