E134 Damåsen – Tislegård

E134 Damåsen – Tislegård

Nå kommer bruene på E134 Damåsen. Teknikk er totalleverandør på prosjektet.

E134 er en av hovedveiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet, og korteste vei fra Drammen til Haugesund. Den pågående utbyggingen vil redusere trafikkulykker, samt forbedre kapasitet og fremkommelighet.

Veidekke Entreprenør utfører entreprisen som strekker seg ca. fem kilometer fra Tislegård i Kongsberg og østover til Damåsen. Kontraktssummen er på ca. 730 millioner kroner (ekskl. mva.) og prosjektet strekker seg fra juni 2015 til november 2018.

Teknikk er totalleverandør på prosjektet og bidrar med prosjektering, leveranse av veggforskaling til landkar og pilarer, brureis til 4 bruer, monteringstjenester og leveranse av betongbyggevarer BBV (forbruksmateriell).

Pilarer og landkar blir støpt med MEVA Mammut350 veggforskaling som har høy betongtrykkapasitet (100kN/m2) og alkus plasthud som sikrer gode støperesultater med jevne overflater.

Damåsen bruer er to parallelle bruer i 4 spenn med total lengde på 112 meter hver. Etter at første bru er støpt gjenbrukes brureisen ved at denne trekkes på tvers i seksjoner og benyttes for bru nr. 2.

Diseplassen bruer er to parallelle bruer i 3 spenn med total lengde på 45 meter hver. Brureisen fra Damåsen bruer gjenbrukes og bruene oppføres samtidig.

Montering blir utført i tett dialog med entreprenør og med Teknikks eget monteringsteam.

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS