E16 Bjørnegårdstunnelen

E16 Bjørnegårdstunnelen

Veggskiver støpes

NCC er godt i gang med arbeidet med bygging av ny Bjørnegårdstunnel.

Se bilder og les mer om prosjektet her.