E16 Rud- Wøyen

E16 Rud- Wøyen

God fremdrift og oppstart av bruer ved påsketider

Implenia/Isachsen er godt i gang med arbeidene langs E16 mellom Rud og Vøyenenga. Dårlig grunn medførte at mange hundre peler nå er slått ned for å sikre fremtidig vei ved Vøyenenga. Betongplaten som understøttes av pelene er nå i ferd med å bli støpt.

Det er gått med mange stoler og dista og annet forbruksmateriell, og Teknikk leverer betongbyggevarer til hele prosjektet.

Les mer og se bilder her!