E18 Riksgrensen – Ørje

E18 Riksgrensen – Ørje

Teknikk er totalleverandør på prosjektet som skal stå ferdig høsten 2017.

E18 Riksgrensen – Ørje er en delstrekning på nye E18 i Østfold fra Vinterbro til Riksgrensen. Prosjektet vil gi økt trafikksikkerhet og fremkommelighet samtidig som mye tungtrafikk ledes utenom byer og tettsteder som medfører store miljøgevinster.

Hæhre Entreprenør utfører entreprisen på delstrekning 8, Riksgrensen – Ørje, som er 6,4 km lang, med en bredde på 12,5 meter veg og med en fartsgrense på 90km/t. Kontraktssummen er på ca. 500 millioner kroner (ekskl. mva.) og prosjektet strekker seg fra juni 2015 til vegen skal stå ferdig høsten 2017.

Teknikk er totalleverandør på prosjektet og bidrar med prosjektering, leveranse av veggforskaling til landkar og pilarer, søyleforskaling, brureis til 7 bruer, monteringstjenester og leveranse av betongbyggevarer BBV (forbruksmateriell).

Les mer her