Filming av Dykdalb

Filming av Dykdalb

I uke 6 var Teknikk, RMD Kwikform og deres filmbyrå, Edson Evers, på byggeplass i Åndalsnes for å lage en filminnspilling hvor prosjektet Dykdalb Åndalsnes blir presentert. Filmen skal benyttes i markedsføring både i Norge og utlandet.

RMDK er en ledende leverandør av tyngre forskalingsutstyr og har kompetanse fra en rekke landemerkeprosjekter verden rundt. Med særlig fokus på ingeniørkompetanse, 3D-modellering og simulering har de plassert seg i førersetet innen utvikling av software og visualiseringsverktøy.

Prosjektet Dykdalb har vært et krevende teknisk prosjekt hvor bruutstyret Teknikk leverer blir benyttet på nye anvendelsesområder.
Les mer om selve konstruksjonen her! 

Byggingen av selve dykdalben går hurtig fremover og entreprenøren Kristiseter AS har nå støpt ferdig konstruksjonen i to omganger. Først ble de underliggende 1,2 meter høye betongbjelkene støpt, før selve kaidekket på 0,7 meter ble støpt. Kaien står ferdig til cruisetrafikken for alvor starter på forsommeren.

Lokal presse har fulgt byggingen av kaien tett i byggeprosessen og var også tilstede under filminnspillingen.

Se artikkel her: Åndalsnes avis

Filmen vil bli offentliggjort på våre hjemmesider i løpet av de nærmeste ukene!

Bilder fra filmingen i Åndalsnes:

Dykdalb   BS5

BS6   BS4

BS3