Flesland terminalbru

Flesland terminalbru

Nytt stort prosjekt.

230 meter lang betongbru på Bergen lufthavn Flesland

Slik som på Oslo lufthavn, vil det nye terminalbygget på Bergen lufthavn ha avgangshall i én etasje og ankomsthall i en annen. Betongbrua vil fungere som adkomstvei til andre etasje på terminalen.

Teknikk leveranse omfatter prosjektering av brureis, leveranse av Rapidshor stålreis og Superslim Soldiers stålbjelker som puter samt montering/demontering av reis/puter. Teknikk leverer også betongbyggevarer på prosjektet.

Nytt terminalbygg åpner i 2017

Eksisterende flyterminal på Bergen lufthavn, Flesland ble ferdigstilt i 1988 og er opprinnelig dimensjonert for ca. 2,8 millioner passasjerer. Kapasiteten er ved senere utvidelser økt til 3,4 millioner passasjerer. I 2013 reiste 6 millioner passasjerer over Flesland.

Byggingen av den nye terminalen, terminal 3, vil bety nær en dobling av kapasiteten. Dette vil også øke flyplassens servicegrad og evne til å ta imot ny trafikk. Det nye terminalbygget skal være ferdigstilt våren 2017.

Fremgangmåte

Brua blir støpt etappevis med 10 like støpeetapper à 18 meter. Bredden på brua er 25 meter og hver støpeetappe er på ca 650m3 betong.I hver ende av brua er det innsnevringer som støpes parallelt med øvrig fremdrift.

Øvrige arbeider på terminalen pågår for fullt og parallelt med brua pågår også byggingen av kulvert for Bybanen. Det er viktig med godt samarbeid og planlegging for å sikre god fremdrift for alle fag på prosjektet.

Teknikk leverte utstyret i august, og første støp 19.september var vellykket. Teknikks leveranse vil vare frem til mars 2016.

Entreprenør: PEAB Anlegg

Leieutstyr: Rapidshor stålreis, Superslim Soldier stålbjelker