Forskaling og understøtte

Forskaling og understøtte

I samarbeid med vår leverandør, RMD Kwikform, har TEKNIKK det som skal til for å kunne levere kvalitetsreis til de mest utfordrende byggeprosjektene over hele landet.

Forskaling og understøtte

Vår erfaring og ekspertise hjelper deg med å prosjektere alle typer krevende betongkonstruksjoner. Vi leverer ledende kvalitetsutstyr slik at du kan være trygg på at prosjektet gjennomføres på en sikker og forutsigbar måte.

Tennebekken bru

Teknikk leverte en komplett forskalingsløsning, med Rapidshor brureis, Albeam puter og HT20 trebjelker, samt sikring.

Labbedalen bruer

Teknikk i samarbeid med leverandøren RMD Kwikform leverte en komplett forskalingsløsning som takler det norske terrenget og bevarer miljøet.

Ljøen bru

Ljøen bru er et godt eksempel på at Teknikk prosjekterer alle typer forskalingsløsninger til krevende betongkonstruksjoner.

RMD Annonse
RMD Annonse