BYGG REIS DEG 2019

BYGG REIS DEG 2019

For gratis billetter, bruk koden D03-08

Bygg Reis Deg er byggenæringens viktigste møteplass. Her kan du se løsninger som gjør
det mulig å bygge smartere og mer lønnsomt for fremtiden.
Maxbo har stand i hall D. Kom innom og hør om hva vi tilbyr for å gjøre arbeidshverdagen
din mer effektiv, bl.a. med innovative løsninger innen forskaling.

Vi holder også flere seminarer i messehallene, se byggreisdeg.no
for detaljert program.

For gratis inngang til BYGG REIS DEG,
bruk koden D03-08.

Klikk her for din billett

 

For mer informasjon, kontakt din
prosjektselger hos Maxbo Teknikk.