LIVEKAMERA: Følg med på byggeplassen

LIVEKAMERA: Følg med på byggeplassen

Hias vannbehandlingsanlegg Ottestad

Nytt storprosjekt for Maxbo Teknikk utenfor Hamar!
Hias (anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp) bygger nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. I den forbindelse er den ansvarlige entreprenøren Consto Anlegg Øst i gang med å bygge ny pumpestasjon i Nedre Furuberget.
Byggearbeidene begynte om våren 2019 og skal involvere Maxbo Teknikk som leverandør i over ett år.
Den nye pumpestasjonen bygges ved Hamar vannbehandlingsanlegg, og skal pumpe vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Furuberget høydebasseng. Pumpestasjonen får en grunnflate på ca. 90 kvadratmeter. Hamar vannbehandlingsanlegg vil bli lagt ned når nye Hias vannbehandlingsanlegg er satt i drift, forventet blir det i desember 2021.
Tilsammen skal Maxbo Teknikk levere 800-1000 kvm veggform og vanntettingsløsninger til prosjektet. Consto Anlegg Øst skal benytte heavy-duty forskalingssystemet Mammut 350 og det håndbaserte forskalingssystemet AluFix. Begge Meva produkter er pålitelige partnere som garanterer glatte betongoverflater takk til en overflate lagt av alkusplasthud.

Nedre Furuberget pumpestasjon skal, etter planen, være ferdig i løpet av første halvår 2020.

Noe fakta fra HIAS sin webside:

Dette skal bygges:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias vannbehandlingsanlegg (VBA): Nytt VBA med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom nye Hias VBA og Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) i Mjøsa.
  • Nedre Furuberget pumpestasjon: Ny pumpestasjon ved Hamar VBA for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Kalkulert investeringskostnad: Ca. 350 millioner kroner.

Det nye vanninntaket vil bli liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

Mer om prosjektet kan du lese på HIAS sin webside:

HIAS pumpestasjon utenfor Hamar

Bildene viser prosjektet i tidlig fase. Følg med via byggeplasskameraet her:

Byggeplasskamera Consto anlegg Øst

Entreprenør: Consto Anlegg Øst