Moelv skole

Moelv skole

Syljuåsen AS har fått sin største ordre noensinne i byggingen av nye Moelv skole

Det er et nystartet prosjekt, der de gjennomførte første støpen 24.02.2016. Det er benyttet msl- forskaling. Teknikk er valgt som totalleverandør av forskaling og forbruksmateriell til prosjektet.

Moelv skole
Denne delen av prosjektet består av å bygge ny barneskole for 420 elever samt en forsterket avdeling på 15 elever. Totalt bruttoareal er ca. 5.700 m2. Den nye skolen skal integreres i eksisterende låvebygning på Mo gård som delvis skal rives og erstattes og delvis kun rehabiliteres. Byggestart september 2015, med ferdigstillelse høsten 2017.

Les mer om prosjektet her