Full fart på montering av fagverksdragere til Seutbrua

Full fart på montering av fagverksdragere til Seutbrua

Maxbo Teknikk er i full gang med montering av fagverksdragere som skal benyttes på Seutbrua.

Fagverksdrageren som skal benyttes er et nytt unikt fagverksystem utviklet av Maxbo Teknikk til det norske markedet. Den ble lansert i 2016 og har allerede vært benyttet ved flere brustøp, blant annet på nye E16 Rud-Wøyen og Hjøllo bru i Odda.

Park & Anlegg er hovedentreprenør og sammen med Maxbo Teknikks ingeniører ble det brukt mye tid på å finne den beste løsningen for forskalingen til brua. Bruas geometri er krevende med skråstilte akser som ikke er parallelle. Med den endelige løsningen som ble utviklet i tekniske avklaringsmøter med hovedentreprenøren fremstår forskalingskonseptet som relativt enkelt med en løsning som forenkler både prosjektering og montering.

Montering av fagverksdragere

 

Det er omfattende logistikk som har pågått våren 2017 hvor 329 tonn med stål fordelt på 19 lastebillass har blitt transportert fra produsenten i England til byggeplassen i Østfold. På byggeplass har Maxbo Teknikks egne monteringsbaser montert sammen stålet til en lett, sikker og enkel fagverksdrager som utgjør den sentrale delen av forskalingen til Seutbrua. De har gjort en formidabel innsats og ved inngangen til sommeren står 645 meter fagverksdragere ferdig til videre utheising på en midlertidig stålkonstruksjon i elva.

Når brua står ferdig vil den være 110 meter lang og hele 30 meter bred, med firefeltsvei, sykkelvei og fortau.

Montering av fagverksdragere