Søyler Mosetertoppen – Hafjell med Veidekke

Søyler Mosetertoppen – Hafjell med Veidekke

Flotte og massive søyler på Mosetertoppen

Teknikk leverte åtte søyler til entreprenør Veidekke avd. indre Østland i forbindelse med heving av eksisterende kjørebru grunnet svai i bruplaten på ca. 14 cm.

Søylene ble ferdig støpt den 19. juni og allerede den 22. juni ble søylene avforskalet. Det ble kjerneborret fra toppen slik at betongpumpen kunne slippe slangen ned i formen fra toppen og kjøre opp søylene på den måten i passe tempo.

Søyler er Ø:600, H:5000 og vuteforskaling (Ø: 600 – 1200 mm H:500 mm). Vouten på toppen er støpt samtidig. Søylene kommer fra Nevoga.

Se flere bilder av søyleforskalingen her