Ny brustøp med fagverksdrageren

Ny brustøp med fagverksdrageren

10. mai ble det gjennomført en ny vellykket brustøp med fagverksdrageren.

Hjøllo bru i Odda ble i 2014 tatt av flommen. Det pågår en opprydding og oppgradering av infrastruktur rundt brua og ny Hjøllo bru bygges.

Entreprenør Røynstrand og Maxbo Teknikk gikk tidlig i dialog for å finne en god løsning på prosjektet. Det har vært en tett dialog og Røynstrand er meget godt fornøyd med samarbeidet og løsningen med fagverksdragerne som ble valgt.

Når den tekniske løsningen ble valgt gikk det fort fremover. Røynstrand understreker hvor fort det gikk å montere og sette opp fagverksdragerne. Pelene var ferdig i januar og utstyret var på plass i slutten av februar. Røynstrand fikk hjelp av montasjeteamet fra Maxbo Teknikk i mars.

Hjøllo bru ble støpt 10. mai. Støpen tok ca. 12 timer uten noen problemer.

Ferdigstøpt