Ny forskaling tatt i bruk på E16-prosjekt

Ny forskaling tatt i bruk på E16-prosjekt

En ny type fagverksdrager er blitt brukt under brustøpning til Implenia-Isachsen-prosjektet Rud-Wøyen i Bærum.

Teknikk og prosjektet E16 Rud-Wøyen med entreprenør Implenia-Isachsen har blitt omtalt i Byggeindustrien.

Se omtalen her

Du kan lese mer om prosjektet her og se detaljert informasjon om fagverksdragerne her.

byggeindustrien