Forskalingssystem Mammut XT

Bli kjent med det unike forskalingssystemet Mammut XT med ensidig stagløsning

Forskalingssystemet Mammut XT er et nytt veggforskalingssystem for bygg- og anleggsprosjekter med både ensidig og tosidig stagløsning integrert i samme veggsystem.

Ensidig staggjennomføring er en fordel der hvor man har vanskelige støp for eksempel i terreng eller mot høye og lange vegger. Mammut XT kan med sitt unike staghull-system brukes med ulike stagløsninger:

– Stag fra en side med 20mm Dywidag stag og avstandsrør
– Stag fra en side med konisk stag uten avstandsrør
– Stag tosidig med 20mm eller 15mm stag og avstandsrør

Integrert staghull
Det nye XT-staghullet er fullt integrert i rammen på veggformen og du velger stagløsning med en enkel manøver. En roterende kule ved stagfestet veksler enkelt mellom de ulike alternativene for staggjennomføring. Det er ingen deler som stikker ut av formen eller som er løse.

50 % mindre deler
Staget og forankringsmutteren i en og samme del og antall deler reduseres med 50 % for feste av stagene.

Feste av konisk stag
Metoden med konisk stag er anerkjent og godt gjennomprøvd. MammutXT kan selvfølgelig også benyttes med vanlige Dywidag 20mm eller 15mm og avstandsrør.

Sparer både tid og arbeid
Det er ikke ekstra deler eller annet som er nødvendig for å skifte mellom ensidig og tosidig stagløsning. Det gir kortere monteringstid, krever mindre utstyr og gir en stor tidsbesparelse der det er mange staggjennomføringer.

Sterkeste forskalingssystemet på markedet
Mammut XT er markedets sterkeste med kapasitet på 100kN/m2. Du kan tømme en betongbil på seks kubikkmeter på under 20 minutter uten at du trenger å være redd for støpetrykket.

Systemet fås i 350, 300, 250 og 125 cm høye og 250, 125, 100, 75, 50 og 25 cm brede paneler som tillater alle veggoppsett i 25 cm intervaller. Hjørner for enhver veggtykkelse i 5 cm intervaller er enkelt satt opp med bare 3 forskjellige utvendige hjørner og 2 innvendige hjørner.

Ny stagholder 
Håndtering og logistikk er ytterligere forenklet med egen holder for stagene. Stagene festes i formen og blir med veggpanelene til neste støp. Holderen festes i funksjonslisten i veggpanelet på samme måte som øvrig utstyr (f.eks. løpekonsollen). Stagholderen kan benyttes både når panelet ligger eller står.

Elementlåsen alltid tilgjengelig og i en sikker posisjon
Veggpanelet på Mammut XT er utstyrt med eget feste for elementlåsene. Ved demontering plasseres elementlåsene i festet. Når panelene flyttes vil alltid et korrekt antall elementlåser følge panelet til neste støp. Du slipper mellomlagring, egen transport av tilbehør eller behov for å lete etter elementlåsene. Bidrar til mer effektiv byggeplasslogistikk samtidig som man sparer tid.

Se Mammut XT film