PENETRON® ADMIX PAL 18

PENETRON® ADMIX PAL 18

I samarbeid med vår leverandør, PEN-TEC, har TEKNIKK produktene som kan sikre bestandig betong til ditt prosjekt.

Rehabilitering med Penetron® produkter stopper ASR / AKR – destruktive prosesser i all betong, for eksempel betongfundament og brofundament.

Penetron er et komplett system for kapillær vanntetting og beskyttelse av betong. Penetron er et tørt pulver som består av standard portlandssegment, kvartsand av en spesiell gradering og kjemikalier som med vann skaper en effektiv permanent vanntett betong. Penetron leveres både som påstrykningsmiddel og som betongtilsetning.

  • Penetron® beskytter mot armeringskorrosjon
  • Penetron® beskytter mot inntregning av aggresive væsker, sjøvann, klorider og nitrater. Stopper all vann og væske penetrasjon i eksponert betong
  • Kan forlenge betongens levetid

 

Penetron Annonse
Penetron Annonse