Prisvarsel

Prisvarsel

MAXBO Teknikk informerer om endrede priser fra oktober

MAXBO Teknikk ønsker med dette å varsle om endrede priser for våre varer og tjenester fra 1. Oktober 2018.
Den gjennomsnittlige prisøkningen på 2% kommer i hovedsak som følge av økte råvarekostnader, økte strømkostnader, økte lønnskostnader, generell prisøkning, inflasjon, økte transportkostnader og valutautvikling.

Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din Maxbo Teknikk-selger.