AF Tromsø Energibygg

Kvitebjørn er godt i gang med en større utvidelse med et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg og utvidelse av distribusjonsnettet for å nå ut til flere kunder og øke fornybarandelen. Utvidelsen av distribusjonsnett skjer i tett samarbeid med kommunen for å samkjøre gravearbeidet med andre leverandører av infrastruktur. Når den nye varmesentralen på skattøra står ferdig i 2017 vil Tromsø bruke sitt eget avfall som en verdifull ressurs, i stedet for å transportere det hundrevis av kilometer ut av landet.

Type prosjekt: Forbrenningsanlegg

Byggherre:  Kvitebjørn Varme AS

Type arbeid: Betongarbeid

Konstruksjonen er fundamenter og vegger opp til 10 meters høyde.

Her er Teknikk valgt som leverandør på forbruksmateriell (betongbyggevarer). Teknikk leverer CEMflex vanntettingsprodukter og alt annet forbruksmateriell.

 

Entreprenør: Totalbetong AS