Barcode Bjørvika BundeBygg AS

Teknikk har vist at vi sitter på unik kompetanse og gode prosjektløsninger for den moderne byggeindustri.

«Maxbo Teknikk har bokstavelig talt  klatret seg fast i Bjørvika og er den eneste forskalingsleverandøren som hittil har prosjektert og levert all forskalingen som er benyttet til plasstøpt betong for vegger og dekker, inklusiv klatring i Operakvarteret» – skriver Byggeindustrien i januarutgaven 2013 i deres tidsskrift.

Meva forskaling

Klatrestøp er en av kjernene i DnB Nor-byggene. Teknikk hadde god tid til å gjennomarbeide prosjektet i samspill med entrepenør og rådgivende ingeniør i BundeBygg.

Barcodeprosjektet gir Bjørvika og Oslo en ultramoderne skyline av smale og høye bygg på inntil 18 etasjer. Området vil danne en lamellbebyggelse, med store variasjonsmuligheter, både når det gjelder volum, størrelse, valg av materialer og forholdet til det offentlige rom. Hensikten er å skape en flerfunksjonell bebyggelse, med høy estetisk kvalitet i utendørsarealer, gater og bygninger.