Bøkfjordbrua med HAK entreprenør

HAK entreprenør sikret seg kontrakten på bygging av Bøkfjordbrua og er i rute etter oppstarten sommeren 2016. Brua er en del av E105 som er den eneste veiforbindelsen mellom Norge og Russland, og befinner seg ca. 5 kilometer fra den russiske grensen. Prosjektet er beregnet til ca 875 millioner og etter planen åpnes trafikken til høsten 2017.

Hele brua er 284 meter lang med et hovedspenn av stål. I hver side av brua er det en betongviadukt som understøttes av tradisjonell brureis. På østsiden er det 5 sidespenn som skal bygges på ca. 28 meter hver, mens det på vestsiden er et spenn på 26 meter samt landkar.

Teknikks ingeniører prosjekter og leverer brureis til to av spennene, mens HAK benytter noe eget utstyr i tillegg. Teknikks utstyr er designet så det raskt kan demonteres og gjenbrukes på de neste spennene.

Delene av brua som Teknikk leverer utstyr til blir understøttet av RMDK Rapidshor brureis. Dette stålsystemet har hele 80kN kapasitet og med integrerte diagonaler reduseres antallet komponenter med 35% og vekten med 25% ift sammenlignbare systemer.