Brødfabrikken

Brødfabrikken ligger på tomten hvor Samvirkelaget i 1916 anla potetåker, før det i 1929 ble anlagt et moderne bakeri her som eksisterte frem til 2011. I dag er området i ferd med å bli forvandlet til et attraktivt boområde for hundrevis av familier. Området er inspirert av det populære området Sluseholmen i København.

På Løren skal det bygges i alt 149 leiligheter fordelt på 3 bygg. I tillegg blir det barnehage og et eget bakeriutsalg.

Teknikk er totalleverandør på prosjektet og leverer både betongbyggevarer og alt forskalingsmateriell. Kjellervegger og øvrige skillevegger i leilighetene er støpt med Mammut350 veggforskaling, markedets kraftigste veggform med kapasitet på opp til 100kN/m2. Opp over i etasjene blir fremtidige etasjeskiller i betong understøttet av stålrørsstøtter og lette aluminiumsbjelker.

Anleggsleder Aksel Ruden holder en god fremdrift på prosjektet og de første leilighetene vil være innflyttingsklare tidlig neste år.

Kunde: Bundebygg