Bybanen Bergen med Veidekke AS

Teknikk leverte både vegg- og dekkeforskaling samt forbruksmateriell til betongarbeider på prosjektet Bybanen Bergen. På prosjektet ble det benyttet MEVA veggforskaling – Mammut 350 og Star Tec/Alu Star samt Mega Shore dekkeforskaling. Produksjon av portalene startet høsten 2008.