Drøbaksbadet og Frognhallen

På med badebuksa! 14. mars 2016 ble det vedtatt i kommunestyret i Frogn at det skulle bygges ett nytt svømme-/badeanlegg med alt fra integrert stup (1,3 og 5 meter), terapibad/opplæringsbasseng, bølgebasseng, motstrømskanal og alt annet man typisk finner i badeanlegg.

Kontraktstildeling gikk til HENT AS den 31. mars 2016, med en kontraktssum på 260 MNOK eksl. mva. Totalt blir det nye badet 6500kvm, der 1500kvm er nytt treningssenter. Frognhallen blir på 3000kvm med nye kontorlokaler samt eksisterende idrettshall.

Det er mange utfordrende betongkonstruksjoner i dette prosjektet, der man blant annet har støpt en 28m lang og 7m høy betongvegg over en vindusrekke. Veggen ble støpt oppå ett kanalstål som støttes opp av 3meter lange hullprofilsøyler (120x80mm). Attpåtil ligger veggen med fri sikt ut mot fjorden, noe som kan gi store vindkrefter. HENT AS og Teknikk AS har samarbeidet tett og diskutert løsninger og funnet de som ivaretar sikkerheten og det beste resultatet for veggen.

Det er store arealer hvor det ble valgt å bruke MevaDec for dekkestøp, for å få en rask framdrift med støp av mer enn 2000kvm. Videre ble det brukt Alshor Plus for å komme opp til ribbedekker som ligger høyt over basseng og oppholdsareal. Både MevaDec og Mammut 350 veggforskaling er brukt med alkus-hud, noe som ivaretar overflateresultatet og har en isolerende effekt.

Ole Jørgen Fjeld, Magnus Holmsen og Thomas Bjerke fra HENT har vært gode teamspillere og latt oss involvere oss i hele prosessen og bistå med befaringer, løsninger, tegninger og utstyr der det trengs.

Entreprenør: HENT AS