Dykdalb Åndalsnes havn

Åndalsnes mottar hvert år en rekke cruisskipturister og cruiseskipene blir større og større. Kristiseter AS utfører entreprisen for Molde og Romsdal Havn med å utvide eksisterende cruisekai.

Den nye dykdalben måler ca 17 x 17 meter og ligger 60 meter fra eksisterende kai. Mellom kaiene skal det etableres en 60 meter lang og 4 meter bred gangbru som skal fungere som adkomst til cruiseskipene.

Selve dykdalben står på 8 skråstilte stålpeler. Disse 1,2 meter store stålrørene måler mellom 60-70 meter og er ytterligere forankret med stålkjernepeler ned i grunnfjellet. Stålpelene er fylt med armert betong.

Teknikk leverer forskalingsutstyr til å støpe selve betongplaten av Dykdalben. På grunn av meget liten høyde mellom betongkonstruksjonen og vannivået ble det i samarbeid med Kristiseter valgt en overliggende konstruksjon.

Fra stålrørspelene er det montert stålbjelker som stikker opp igjennom den fremtidige betongkonstruksjonen. Spesialstålbjelker (Rana-bjelker) spenner mellom vekslebjelker som første bærelag mellom pelene. Disse bjelkene ble løftet inn i 2 moduler à 22 tonn hver av en egen kranbåt.

Oppå Ranabjelkene plasseres 5 stk R700 fagverksdragere. Fra disse fagverksdragerne festes 144 stag som henger ned og bærer forskalingen i underkant av betongen.

Løsningen er teknisk utfordrende og har krevet ingeniørbistand også fra vår leverandør RMD Kwikform. Teknikk har i tillegg bistått Kristiseter AS med monteringshjelp underveis fra Teknikks eget monteringsteam.

Primærbæringen er to store konstruksjoner på 22 tonn hver som ble løftet på plass i desember 2015 og den nye dykdalben står ferdig til våren 2016.

Oppdatering 18. januar 2016:

Arbeidet til Kristiseter AS på dykdalben i Åndalsnes havn går fremover og den overliggende konstruksjonen er nå ferdigstilt. Den består av Ranabjelker, R700 fagverksdragere og et opphengssystem laget med Superslim Soldiers systemforskalingsbjelker og forankringsstag.

I løpet av januar vil forskalingen bygges og armeringen blir lagt. Dykdalben blir støpt i februar og allerede i månedsskiftet februar/mars kommer de første cruiseskipene innom Åndalsnes. Dykdalben vil være ferdigstilt til cruisesesongen for alvor starter til sommeren.

Se video om konstruksjonen og arbeidet her: