E-39 Lavik-Skei med AF Gruppen

På prosjektet E-39 Lavik – Skei leverer Teknikk betongbyggevarer og brureis. Teknikk leverte oversiktlige tegninger til prosjektet.