E134 Damåsen – Tislegård

E134 er en av hovedveiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet, og korteste vei fra Drammen til Haugesund. Den pågående utbyggingen vil redusere trafikkulykker, samt forbedre kapasitet og fremkommelighet.

Veidekke Entreprenør utfører entreprisen som strekker seg ca. fem kilometer fra Tislegård i Kongsberg og østover til Damåsen. Kontraktssummen er på ca. 730 millioner kroner (ekskl. mva.) og prosjektet strekker seg fra juni 2015 til november 2018.

Teknikk er totalleverandør på prosjektet og bidrar med prosjektering, leveranse av veggforskaling til landkar og pilarer, brureis til 4 bruer, monteringstjenester og leveranse av betongbyggevarer BBV (forbruksmateriell).

Pilarer og landkar blir støpt med MEVA Mammut350 veggforskaling som har høy betongtrykkapasitet (100kN/m2) og alkus plasthud som sikrer gode støperesultater med jevne overflater.

Damåsen bruer er to parallelle bruer i 4 spenn med total lengde på 112 meter hver. Etter at første bru er støpt gjenbrukes brureisen ved at denne trekkes på tvers i seksjoner og benyttes for bru nr. 2.

Diseplassen bruer er to parallelle bruer i 3 spenn med total lengde på 45 meter hver. Brureisen fra Damåsen bruer gjenbrukes og bruene oppføres samtidig.

Montering blir utført i tett dialog med entreprenør og med Teknikks eget monteringsteam.

Den 6. januar 2016 ble det gjennomført SJA (Sikker jobbanalyse) med Teknikk, Veidekke Entreprenør og Statens Vegvesen tilstede. Etter en god gjennomgang av prosjektet med sjekklister og risikovurdering starter Teknikks montasjeteam monteringen av brureis på Damåsen bruer. Første brua er østgående bru. Etter hvert som brureisen og underredet blir ferdigstilt vil Veidekke påbegynne armeringsarbeidene.

All brureis er levert på anlegget og de første leveransene av betongbyggevarer BBV (forbruksmateriell) er gjennomført. Søyler og landkar er støpt ferdig og tidsplanene overholdes.

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS