E16 Bjørnegårdstunnelen

Veggskiver støpes

NCC er godt i gang med arbeidet med bygging av ny Bjørnegårdstunnel. Ved Franzefoss ser man nå en stor skjæring hvor fremtidig E16 vil ligge. Her er entreprenøren i gang med to stk 275 meter lange parallelle kulverter før innslaget i selve tunnelen.

Veggskivene til kulverten støpes med Mammut veggforskaling og etter hvert monteres Alshor Plus aluminiumstårn som understøttelse for dekket. Teknikks ingeniører har kalkulert veggforskaling og understøttelsen for dekket. Aluminiumstårnene er utformet som seksjoner med kjøreåpning for å sikre tilkomst for entreprenøren.

Støpingen av kulvertene vil foregå etappevis over 12 etapper. I tillegg til selve monteringen av aluminiumstårnene utfører Teknikks montasjeteam også flytt av seksjonene mellom støpene.

Strenge krav til vanntetting av kulverten løses med vanntettingsløsninger levert av Teknikk som for øvrig også leverer alt av betongbyggevarer på prosjektet.

Første dekkestøpene er utført

Nå nærmer sommeren seg og fremdriften er god på Bjørnegårdstunnelen. I skjæringen ved Bærumsveien er nå de første dekkestøpene gjennomført. Disse arbeidene understøttes med Rapidshor brureis i stål som tilpasses kulvertens breddeutvidelse ved tunnelens åpning. Her monteres brureisen med kjøreåpning så øvrige arbeider lenger nede i kulverten kan passere uhindret.

Samtidig er dekkebordene i Alshor Plus som benyttes på hoveddelen av kulverten montert. Hver støpeetappe er på ca. 24 meter og etter hver støp trekkes dekkebordene frem på panserruller i stålprofiler. Arbeidet vil pågå parallelt i både det nordgående og sørgående løpet. Disse dekkebordene er også utformet med kjøreåpning for å sikre tilkomst for NCC under arbeidene.

Støp av veggene utføres kontinuerlig i forkant av dekkestøpene. Mammut veggforskaling med 100kN/m2 kapasitet og solid rammeoppbygging gir en trygg og sikker fremdrift på veggstøpen.