E16 Rud- Wøyen

God fremdrift og oppstart av bruer ved påsketider

Implenia/Isachsen er godt i gang med arbeidene langs E16 mellom Rud og Vøyenenga. Dårlig grunn medførte at mange hundre peler nå er slått ned for å sikre fremtidig vei ved Vøyenenga. Betongplaten som understøttes av pelene er nå i ferd med å bli støpt. Det er gått med mange stoler og dista og annet forbruksmateriell, og Teknikk leverer betongbyggevarer til hele prosjektet.

Der E16 møter Bærumsveien leveres Rapidshor brureis, puter og takstoler fra Teknikk ved påsketider. Teknikks ingeniører prosjekterer reisen og Teknikks montasjeteam vil utføre monteringen fortløpende og i dialog med entreprenør for å sikre en smidig gjennomføring av prosjektet. Bærumsveien er stengt for trafikk, men ekspressbussene slippes igjennom en kjøreåpning som er laget i brureisen.

Litt nærmere Vøyenenga, over Sandvikselva, forberedes søyler for fremtidig tilførselvei for E16. Dette er den første av 3 bruer hvor Teknikk leverer en helt ny fagverksdrager. Disse fagverksdragerne er spesialprodusert for det norske markedet, har lav vekt, lav høyde (1,4meter) og kan klare store spennvidder (ca. 21 meter) De neste bruene kommer suksessivt og er bruene hvor fremtidig E16 vil ligge.

Første brustøp og nye fagverksdragere

26.mai ble første bru på E16 Rud-Wøyen prosjektet støpt, sørgående Vebekk bru over Bærumsveien. Implenia/Isachsen gjennomførte støpen uten problemer og jobber nå videre med kantdrageren. Passerende i biler kan følge byggingen av disse bruene tett der de ligger kun få meter fra dagens E16. Neste bru, som ligger parallelt med den første brua støpes i slutten av juni.

På motsatt side av E16 løftes nye fagverksdragere på plass over Sandvikselva. De oransje dragerne er et blikkfang der de spenner mellom søylene på hver side av elva.

Fagverksdragerne spenner mellom vekslebjelker på tvers av brua. På grunn av liten høyde er fagverksdrageren utstyrt med spesialdesignede utkragete stålvinkler i hver ende. Disse krager ut og har påmonterte senkekiler som hviler på vekslebjelken. For å sikre en god og jevn nedsenk av brua etter støp er det montert sandjekker under vekslebjelkene. Sandjekkene er på sin side understøttet av stålbraketter som er boltet rundt stålsøylene og som fører lastene ned til fundament.

Andre brustøp 

30. juni ble andre bru på E16 Rud-Wøyen prosjektet støpt, nordgående Vebekk bru over Bærumsveien. Implenia/Isachsen gjennomførte støpen på 18 timer uten problemer.