E18 Riksgrensen – Ørje

E18 Riksgrensen – Ørje er en delstrekning på nye E18 i Østfold fra Vinterbro til Riksgrensen. Prosjektet vil gi økt trafikksikkerhet og fremkommelighet samtidig som mye tungtrafikk ledes utenom byer og tettsteder som medfører store miljøgevinster.

Hæhre Entreprenør utfører entreprisen på delstrekning 8, Riksgrensen – Ørje, som er 6,4 km lang, med en bredde på 12,5 meter veg og med en fartsgrense på 90km/t. Kontraktssummen er på ca. 500 millioner kroner (ekskl. mva.) og prosjektet strekker seg fra juni 2015 til vegen skal stå ferdig høsten 2017.

Teknikk er totalleverandør på prosjektet og bidrar med prosjektering, leveranse av veggforskaling til landkar og pilarer, søyleforskaling, brureis til 7 bruer, monteringstjenester og leveranse av betongbyggevarer BBV (forbruksmateriell).

Bruene blir understøttet av RMDK Rapidshor brureis. Dette systemet har hele 80kN kapasitet og med integrerte diagonaler reduseres antallet komponenter med 35% og vekten med 25% ift sammenlignbare systemer.

Første bruene som konstrueres er Sletta bru og Normannbrua på hhv 60 og 50 meters lengde. Montering blir utført i tett dialog med entreprenør og med Teknikks eget monteringsteam.

Entreprenør: Hæhre Entreprenør AS