Hålogalandsbrua med NCC AS

Teknikk har levert forskalingen til å støpe brudekket på prosjektet Hålogalandsbrua. Hålogalandsbrua blir Norges nest lengste hengebro med totallengde på 1533 meter og midtspenn på 1145 meter. Broprosjektet skal stå ferdig i 2017 og vil i betydelig grad forkorte og sikre ferdsel på E6 mellom Narvik og Bjerkvik.

NCC utfører betongarbeidene på prosjektet, med blant annet glideforskaling for brutårnene. For selve brua benyttes egen støpevogn. Kjøredekket i midten blir støpt i etterkant med utstyr prosjektert og levert av Teknikk. Pga. bruas utformning er det ved hvert søylepunkt kun en liten åpning mellom bruspennene. Her måtte alt utstyret som var benyttet i foregående støpeetappe demonteres og bæres igjennom. Et enkelt og lett system dekkesystem som MEP/MevaDec med trelagsplater som hud var derfor avgjørende.

Støpeetappene var 75 meter lange og ble ytterligere komplisert av bruas krumning, men det ble opprettholdt en rask fremdrift fra entreprenør med gode støperesultat for kjøredekket.