Holmenkollen med HAB Construction AS

Oppgradering av skianlegget i forhold til avvikling av store arrangementer, spesielt knyttet til Skiskytter-VM i 2016.

Oppgradering av Holmenkollens nasjonalanlegg slik at anlegget i fremtiden blir valgt som arena for store, internasjonale konkurranser og mesterskap. Arbeidet består av oppføring av tre bygg i plasstøpt betong samt direrse VA- og terrengarbeider.