Kirkebukta med Kruse Smith Entreprenør

Teknikk er leverandør på prosjektet til Kruse Smith Entreprenør. Her bygges et kombinert næringsbygg i første etasje og kontorer og leiligheter i andre etasje, i tillegg er det med full parkeringskjeller. Hele kroppsbygningen bygges i plasstøpt betong. Her leverer Teknikk alt av forbruksmateriell, og MevaDec veggforskaling.