Ljøen bru med K. Nordang AS

Ljøen bru er et godt eksempel på at Teknikk prosjekterer alle typer forskalingsløsninger til krevende betongkonstruksjoner.

Brua har en spennvidde på ca 18,7 meter og juvet er på ca 12 meters høyde.

Til dette prosjektet ble det benyttet Megashor ben som tar laster opp til 1000 kN, R 700 dragere, Rapidshor mellom R 700 dragerne
og Slim soldiers brukes til å forme underkanten av brua.