Moelv skole

Syljuåsen AS har fått sin største ordre noensinne i byggingen av nye Moelv skole.

Det er et nystartet prosjekt, der de gjennomførte første støpen 24.02.2016. Det er benyttet msl- forskaling. Teknikk er valgt som totalleverandør av forskaling og forbruksmateriell til dette prosjektet.

Det er benyttet MSL engangsforskaling i stripefundamentene. Prosjektet vil bli oppdatert med flere bilder når de begynner å kjøre systemforskaling.

Moelv skole
Denne delen av prosjektet består av å bygge ny barneskole for 420 elever samt en forsterket avdeling på 15 elever. Totalt bruttoareal er ca. 5.700 m2. Den nye skolen skal integreres i eksisterende låvebygning på Mo gård som delvis skal rives og erstattes og delvis kun rehabiliteres. Byggestart september 2015, med ferdigstillelse høsten 2017.

Kostnadsrammen til Ringsaker kommune (byggherre) er på 337 millioner kroner.

Entreprenør: Syljuåsen AS