Seutbrua – Fredrikstad

Maxbo Teknikk leverer fagverksdrageren R600 til utbygging av den nye Seutbrua i Fredrikstad. R600 er lett (375 kg/meter), sikker (tilnærmet kvadratisk tverrsnitt) og enkel (rask montasje, få komponenter). Spesielt lave byggehøyder tilpasses frittspennløsningen perfekt!

Maxbo Tenkikk har vært med i prosjektet siden 2017.

Montering av fagverksdragere

Her informerer Statens Vegvesen om prosjektet:

Seutbrua – Fredrikstad

Entreprenør: Park og Anlegg AS