Strandkanten B8 Tromsø

BME Johnsen AS satte opp boligblokk ved sjøkanten i Tromsø. 51 leiligheter fordelt på 8 plan og to bygg med parkeringsanlegg i kjeller.

Teknikk var totalleverandør på prosjektet, leverte forskaling og betongbyggevarer (forbruksmateriell). CEMflex vanntettingsløsning ble benyttet. Les mer om CEMflex her.

Forskalingen som ble benyttet var MevaDec dekkeforskaling, ScaFom skrå- og dekkestøtter. I tillegg leverte Teknikk sikringsutstyr, Tammet dekkesikring med gjerde.

Entreprenør: BME Johnsen AS